Pandemi
Avrupalı STK’lar ile Diyaloğu Güçlendirme “Sivil Sohbetler: Pandeminin Küresel Etkileri” Serisi

Türkonfed Webinar

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

COVID-19 pandemisi sosyo-kültürel yaşam biçimimizden iş yapış şekillerimize çok geniş çerçevede etkileri olan ve bu etkileri hala devam eden bir olgu olarak hayatımızda yerini aldı. Hiç kuşkusuz Türk ve uluslararası sivil toplumu da pandemi sürecinde kriz yönetimi, dijitalleşme, üye ilişkilerinin ve faaliyetlerinin devamlılığı konusunda bir adaptasyondan geçti ve manevra kabiliyeti geliştirmek durumunda kaldı.
Bu bağlamda Avrupa’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve TÜRKONFED üyeleri arasında deneyim aktarımı ve bilgi paylaşımı aracılığıyla, FNF Türkiye desteği ve TÜRKONFED yürütücülüğünde başlatılan Sivil Sohbetler: Pandeminin Küresel Etkileri serisi Türkiye’de ve dünyada sivil toplumculuğun özüne inmek ve pandeminin hem ulusal hem de küresel boyutta sivil topluma etkilerini tartışmak üzere hayata geçirildi.
4 bölümden oluşan serinin ilk bölümünde pandeminin Ukrayna iş dünyasındaki etkileri ile hem Ukrayna hem de Türkiye perspektifinden ekonomik gelişmeler TÜRKONFED International Başkanı Burak Pehlivan ve Türk Ukrayna İşadamları Derneği TUİD) Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Gömeç katılımında ele alındı.
İkinci bölümde Avrupa Türk İşadamları Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar ve ATİAD Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Kepekçi’nin katılımıyla pandeminin Almanya ve Avrupa’da sivil toplum ve iş dünyasına etkileri tartışılırken iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.
Serinin üçüncü bölümü ise SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in açılış konuşmasının ardından Romanya Türkiye İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Güven Güngör ve TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Atakan’ın katılımıyla bu kez Romanya özelinde örnekler, deneyim ve bilgi aktarımıyla gerçekleşti.
Dördüncü ve son bölümde pandeminin iş dünyası ve sivil topluma etkileri daha küresel ve makro seviyede, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Çiğdem Nas ve Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli’nin katılımıyla ele alındı.