DE

ZAPADNI BALKAN
Recenzija knjige Kvalitetno novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi – autora dr. Thomasa Braya

Knjiga dr. Thomasa Braya Kvalitetno novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi - originalno je, zanimljivo i nadasve korisno djelo za sve one koji se bave javnom komunikacijom i medijima u Jugoistočnoj Evropi:  novinare, urednike, političare, javne radnike, ali i studente novinarstva, posebno u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu.

Jedan od motiva za pisanje ove knjige iskusnom medijskom profesionalcu i znanstveniku - dr. Thomasu Brayu svakako je mogao biti – propadanje novinarstva u Jugoistočnoj Evropi, području na kojem je proveo više decenija kao izvještač  njemačke novinske agencije DPA.

Kao znanstvenik mogao je uočiti presudan utjecaj politike na medije u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije devedesetih godina dvadesetog stolječa, transformaciju medijskog vlasništva, političku i ratnu propagandu, pristrasnost medija... Kao novinar, ali istovremeno i dobar poznavalac političkih prilika, jezika i kultura na području zemalja bivše Jugoslavije mogao je pratiti zloupotrebu, senzacionalističko izvještavanje i tabloidizaciju medija. To su ključni problemi kojima se dr. Thomas Bray, na teorijski i praktičan način bavi u ovoj kritičkoj analizi..

Kvalitetno novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi dr. Thomasa Braya je udžbenik, priručnik i praktikum, posvećen mogućnostima boljeg novinarstva, koje odlikuje neovisnost, kritičnost i posvećenost istini.

U prvom dijelu knjige udžbeničkog karaktera – Teorijske osnove novinarstva, autor razmatra društveno-političke  funkcije medija u parlamentarnim demokracijama, ali ne samo kroz teorijsku analizu postojećih modela, već i kroz brojne primjere međusobnih utjecaja medija, vlasti i javnosti.  Dr. Bray posebno naglašava važnost funkcija političke socijalizacije, integracije i orijentacije koje omogućavaju interakciju u društveno-političkom poretku, zasnovanoj na konsenzusu. Ništa manje važne su i medijske funkcije kritike i kontrole političkog djelovanja koje imaju za cilj društvenu kontrolu tokova javnog novca, donošenja odluka, odnosno uspostavu principa transparentnosi i javnosti rada. Za aktivno sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka neophodno je političko i medijsko obrazovanje publike, u kojem, prema mišljenju dr Braya, mediji, ali i obrazovni sistem igraju važnu ulogu.

U poglavlju – Aktuelno stanje u medijima, autor prezentira uporednu analizu medijske scene u Njemačkoj sa medijskom slikom Srbije i Hrvatske. Usporedba trendova u izdavaštvu i publicistici u Njemačkoj – spram Srbije i Hrvatske, vlasništvo u najgledanijim TV stanicama i nihov utjecaj na publiku, novi mediji i nove medijske generacije, kao i konzumiranje medija kroz preferencije i navike publike – predmet su ove analize. Iako autor tvrdi da nije riječ o naučnoj analizi aktuelne medijske scene, iz prezentiranih podataka i činjenica mogu se izvući dragocjeni zaključci o političkoj i medijskoj kulturi u Srbiji i Hrvatskoj, ali i specifičnim problemima u odnosu medija i vlasti u zemljama bivše Jugoslavije.

Drugi dio knjige - Osnove novinarstva, priručničkog je karaktera, u kojem se autor bavi oblicima novinarskog izražavanja, kako informativnim, interpretativnim, tako i analitičko-komentatorskim žanrovima, ali i jezikom i stilom pisanja, odnosno novinarskom stilistikom. Autor zapaža zapostavljanje nekih žanrova, odnosno njihovo sve slabije  prisustvo u medijima, poput reportaže. Sa druge strane, autor prezentira nove žanrove, poput listikla (listical:  list + article), karakterističnog za online izražavanje, kao i drugih vidova izražavanja koji su sastavni dio produkcije online medija, iako nisu samostalni žanrovi (pitanja i odgovori, šta znamo, a šta ne znamo, citat-izvještaj, pozadina i dokumentovanje). Prikaz specifičnosti novinarskih žanrova, ali i jezičke i stilističke preporuke savjeti su studentima žurnalistike i nezaobilazan priručnik novinarima na početku karijere. Dodaju li se tome upute za vjerodostojno izvještavanje - odnos prema izvorima, pravila citiranja, distinkcija između iznošenje činjenica napspram izražavanja mišljenja, obeveza dužne pažnje u tekstu i slici, pravo ličnosti na zaštitu od medijskog izvještavanja, zaštita privatnosti, izvještavanje o procesima na primjeru neprofesionalnog izvještavanja o krivičnim postupcima, kao i napomene o osnovama žuranalizma – dragocjeni su savjeti iskusnog novinara i medijskog teoretičara dr. Thomasa Braya.

Treći dio knjige – Praktične vježbe, svojevrsni je practicum koji može služiti studentima novinarstva, novinarima na početku karijere, ali i obrazovanju medijske publike. Zapravo je to kritička analiza tekstova objavljenih u novinama i web portalima u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Praktične vježbe ukazuju na poglreške u vizuelnoj komunikaciji, izvještajima bez pojašnjavajućeih informacija, tekstovima koji nisu pitki za čitatelje, kampanjskim novinarstvom, jezičkim pretjerivanjem, jednostranim izvještavanjem i prezentcijom mišljenja i kometari. Posebno je interesantna kritička analiza - Ruski državni mediji u srpskim novinama/ na srpskim portalima, kroz primjere plasiranja propagandnih sadržaja ruskih medija i agencija u srbijanskim medijima.

Knjiga dr. Thomasa Braya Kvalitetno novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi na činjenicama je utemeljena kritička analiza medija i stanja novinarsta u zemljama bivše Jugoslavije, sa razmatranjem mogućnosti i praktičnim savjetima za bolje novinarstvo. Pisana je jednostavnim i razumljivim publicističkim stilom. Sa zadovoljstvom je preporučujem čitateljima i medijskim profesionalcima.