DE

Kreatif Aktivizm
Öteki İle Temas, Diyalog ve Uzlaşı İçin KRE-AKT 2023 Programı

KRE-AKT participants 2023
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

KRE-AKT ile Kutuplaşmanın ve Ayrımcılığın Azaltılması

Genel çerçevede kutuplaşma, farklı toplumsal gruplar arasındaki her türlü dengesizlik ve eşitsizlikten beslenen, söz konusu gruplar arasındaki iletişim kanallarının kapanmasına ve bunun sonucunda bireylerin toplumsal konularda tutumlarını kimliklerine sıkışarak belirlemelerine sebep olan bir olgu olarak tanımlanabilir. Kutuplaşmanın siyasi olarak işlevselleştirilmesi, ayrımcılık politikalarını, belli gruplara karşı nefret söylemlerini, nefret suçlarını ve farklı şiddet biçimlerini beraberinde getirmektedir.

KRE-AKT’ın yeni döneminde, kutuplaşma ve ayrımcılığın, hangi gruplar üzerinde nasıl sonuçlar doğurduğu, “biz” ve “onlar” arasında toplumsal bir uzlaşmanın mümkün olup olmadığı ve uzlaşmanın toplumsal gerilimlerle birlikte nasıl inşa edilebileceği gibi konuları, seçilen projeler vasıtasıyla tartışmaya açmak hedeflendi.

12 Proje: Diyalog Alanları ve Toplumsal Barış Zeminleri Yaratmak

28 Eylül tarihinde açılan program başvuruları, 15 Ekim tarihinde kapatıldı ve toplamda 100 başvuru alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 12 proje belirlendi. Yaratıcı sektörde, medya ve iletişim sektöründe çalışan, topluluk kurucusu, aktivist ve sivil toplum kuruluşu çalışanı profillerindeki program katılımcılarının, kutuplaşmanın ve ayrımcılığın getirdiği sorunları görünür kılmak ve bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amaçlı sunduğu fikirler, etki ve savunuculuk odaklı bir model çerçevesinde geliştirildi.

25 - 26 Ekim’de Impact Hub İstanbul’da gerçekleşen fiziksel eğitimler, atölyeler ve devamında, ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan çevrim içi oturumlar aracılığıyla katılımcıların, net bir savunuculuk mesajı ve savunuculuk faaliyetleri geliştirmelerine, dijital yöntemler ile sosyal fayda ve savunuculuk odaklı yaratıcı içerikler üretmelerine ve sürdürülebilir gelir modelleri üzerine düşünmelerine katkı sağlandı

KRE-AKT 2023 jury deliberates

The jury deliberates

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

24 Kasım’da heyecanlı geçen jüri ve networking etkinliğinde, tüm proje sahipleri sırasıyla sunumlarını yaptı. Gülçin Sinav (FNF Türkiye Ofisi, Programlar Direktörü), Ayşe Sabuncu (Impact Hub İstanbul, Kurucu Ortak), İlkay Bilgiç (Sinemasal Genel Koordinatör), Prof. Dr. Erkan Saka (Bilgi Üniversitesi, Medya ve İletişim Bölümü) ve Emre Gür’den (Sivil Düşün, Sivil Toplum Kilit Uzmanı) oluşan jüri,  projeleri değerlendirdi ve kazanan 2 proje 20’lik ile Kulüp+ oldu. Gençlerin sesi olan 20’lik platformu kurucusu Yasmin Güleç’e ve LGBTİ+’lar için güvenli ve erişilebilir spor alanları oluşturmayı amaçlayan Kulüp+ kurucusu Selin Yıldız’a, projelerini uygulamaları için başlangıç/mikro finans desteği verildi. Program kapsamında tüm proje sahipleri, Impact Hub Istanbul’un ve Friedrich Naumann Vakfı’nın iletişim ağlarına dahil olma, networking ve görünürlük fırsatı elde etti.

KREAKT 2023 First Winner

KRE-AKT 2023 First winner Selin Yıldız

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

KRE-AKT 2023 ile Türkiye’deki gençlere, kadınlara, LGBTİ+lara, mültecilere, vb. kırılgan gruplara yönelik ayrımcılığa-nefrete dayalı söylemleri, ayrımcılık politikalarını ve şiddet alanlarını, yaratıcı yöntemlerle gün yüzüne çıkarmak ve bu toplumsal problemlere ve ikiliklere karşı savunuculuk stratejileri kurgulayarak diyalog, uzlaşma ve barış zeminleri inşa edilmesi için önemli bir alan açıldı.

KREAKT 2023 Second Winner

KRE-AKT 2023 Second Winner Yasmin Güleç

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom