DE

One Fri-day ห่างกาย ใจใกล้กัน เมื่อการทำงานจากบ้านจะเป็นความธรรมดาใหม่ (?)

โลกหลังการระบาดของไวรัสโคโรน่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสทำให้ต้องปรับวิถีการทำงานและวิถีชีวิตของทุกคน การทำงานที่บ้านผ่านระบบคลาวด์/อินเตอร์เน็ต เป็นแนวทางในการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของไวรัส

เรารักษาระยะห่างทางกาย ขณะเดียวกันเชื่อมต่อกันในการขับเคลื่อนงานต่อไป วันที่ 30 มีนาคม ที่เราประชุมทีม กลายเป็นจุดเล็กๆ ที่ทำให้เกิดกิจกรรม One Fri-day ชวนกันเปลี่ยนวันศุกร์บ่ายให้เป็นวงแลกเปลี่ยน วงพูดคุย ขนาดย่อม ทดลองจัดกิจกรรมเกมและกระบวนการอย่างที่เราเคยทำ (บางอย่าง) ผ่านระบบประชุมออนไลน์

Online session

3 เมษายน One Fri-day แรกกับเกมจัดการความขัดแย้ง (PeaceSoCracy)

จากเกมกระดาน PeaceSoCracy มาสู่ห้องประชุมออนไลน์ ทำให้เราได้พบปะ แลกเปลี่ยนกับผู้เล่นที่หลากหลาย และแทบจะไม่ต่างจากการเล่นแบบพบปะกันจริงๆ ในครั้งนี้เราได้เชิญสถาบันพระปกเกล้าและผู้ออกแบบเกม PeaceSoCracy มาร่วมเล่นเกมและแลกเปลี่ยน ร่วมกับผู้เล่นทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ได้มาพบปะและลองเล่นเกมในห้องประชุมนี้

การเล่นเกม PeaceSoCracy ครั้งนี้มีข้อได้เปรียบที่ผู้เล่นส่วนมากเข้าใจเกมและเคยเล่นเกม PeaceSoCracy มาก่อนแล้ว ครั้งแรกของการเล่นเกมผ่านห้องประชุมออนไลน์ เราเลือกเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ เรื่อง ไวรัส เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสองประเทศต่อการมีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ผู้เล่นประกอบด้วย ประเทศเอ และประเทศบี ที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน ประเทศเอได้กำจัดเชื้อไปแล้ว และอยากให้ทำลายเชื้อให้หมด  ส่วนประเทศบีอยากเก็บเชื้อไวรัสเพื่อทำการศึกษา และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการคลี่คลายความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำศาสนา นักกิจกรรมสังคม นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้จะสืบหาความต้องการของคู่ขัดแย้งเพื่อทำความเข้าใจจุดยืน ความต้องการของคู่ขัดแย้งและเพื่อเสนอทางออกที่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย จากการสืบค้น 3 รอบ นำไปสู่ความต้องการและทางออกร่วมกัน โดยทางออกที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคือ ให้ทั้งประเทศเอและประเทศบีทำการศึกษาร่วมกัน โดยมีองค์กรระหว่างประเทศและคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วม และสื่อสารกลับไปที่ประชาชนให้ประชาชนในประเทศทราบ

Online session

การเล่น PeaceSoCracy ผ่านห้องประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ทำให้คนที่เล่นเกมครั้งแรกเห็นภาพเกมชัดเจนขึ้น และปรับการนำไปใช้ได้ รวมถึงปรับรูปแบบไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ขณะที่ผู้ที่เคยเล่นแล้วเห็นว่ารูปแบบการเล่นเกมออนไลน์เหมาะสม ได้เห็นหน้าและเจรจากันจริงๆ ความสนุกไม่ต่างจากการเล่นเกมบนโต๊ะแบบเจอกันจริงๆ อาจจะมีเรื่องข้อจำกัดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทำให้ไม่ได้เห็นหน้ากันจริงๆ เต็มๆ และอาจต้องเพิ่มเติมการอธิบายกติกาให้ชัดเจนและละเอียดกว่านี้หากมีผู้เล่นใหม่จำนวนมาก

ติดตามกิจกรรม One Fri-day ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 น. และอัพเดตได้จากทางเพจ FNF Thailand