DE

E-Guvernare
E-Guvernare pentru Republica Moldova

Repere generale și bune practici
E-Guvernare pentru Republica Moldova
© Author: LID Moldova

E-Guvernarea reprezintă utilizarea TI pentru îmbunătățirea eficienței agențiilor guvernamentale și furnizarea serviciilor guvernamentale online. Cadrul guvernării electronice s-a extins pentru a include utilizarea TI de către guvern pentru realizarea unei game largi de interacțiuni cu cetățenii și sectorul de afaceri, precum și pentru datele deschise ale guvernului și utilizarea TI pentru a permite inovarea în guvernare.

Guvernarea electronică poate fi definită drept utilizarea TI pentru a furniza mai eficient serviciile guvernamentale, respectiv aplicarea TI în operațiunile guvernamentale, generând atingerea scopurilor publice prin mijloace digitale. Principiul care stă la baza guvernării electronice, susținut de un cadru instituțional eficient de guvernare electronică, este de a îmbunătăți funcționarea internă a sectorului public prin reducerea costurilor financiare și a perioadelor de tranzacție, astfel încât să integreze mai bine fluxurile și procesele de muncă și să permită utilizarea eficientă a resurselor.

Prin inovare și e-Guvernare, guvernele din întreaga lume pot fi mai eficiente, pot oferi servicii mai bune, pot răspunde cerințelor cetățenilor privind transparența și responsabilitatea, pot deveni mai incluzive, restabilind totodată încrederea cetățenilor în autorități.

Similar altor servicii publice sau private, soluțiile de guvernare electronică trebuie să răspundă la câteva întrebări simple, dar care necesită, totodată, o abordare complexă. Sunt ele funcționale și folosite pe larg? Cum pot fi îmbunătățite pentru a deveni funcționale și folosite la scară largă? Au unele dintre ele rost dacă nu sunt utilizate?

Ghidul poate fi descărcat aici: