Foto 
  Enes
 
  Osmančević

Prof. dr. Enes Osmančević

Profesor Filozofski fakultet u Tuzli

Short vita

Enes Osmančević je doktor žurnalističkih nauka, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Član je Odbora za politologiju Akademije nauka i umjetnosti BiH.