Türk-Yunan İlişkileri
Sekizinci Yunan-Türk Genç Liderler Sempozyumu Atina'da Düzenlendi

GTYLS
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

8. Yunan-Türk Genç Liderler Sempozyumu 24-27 Kasım 2021 tarihlerinde Atina'da düzenlendi. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından  Friedrich Naumann Özgürlük Vakfı, Navarino Ağı, Atina Panteion Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve NATO Kamu Diplomasisi Bölümü işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma Yunanistan, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinden 20-40 yaşları arasında 30'dan fazla Türk ve Yunan katılımcı katıldı.

GTYLS2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Sempozyum, Yunan ve Türk uzmanların sunumları aracılığıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu, ve ayrıca siber güvenlik, dezenformasyon, iklim değişikliği, göç gibi temalarda karşılaşılan ortak güvenlik sorunları konusunda katılımcıların bilgilerini artırmayı amaçladı. Program aynı zamanda NATO ve NATO 2030’un özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerinin savunulmasında ve kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik zorluklarla yüzleşmede Yunanlıları ve Türkleri nasıl bir araya getirebileceği konusunda çalışmaları da içeriyordu. Sempozyum, Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirilmesi  ve iki ülkenin farklı ittifaklardaki rollerine katkıda bulunmak gibi hedefleri olan  genç profesyoneller için diyalog, işbirliği ve ağ oluşturma için önemli bir ortam sağladı.

GTYLS3
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Program süresince katılımcılar, sempozyumun ana temaları olarak sunulan liberal değerler, dezenformasyon, iklim değişikliği, siber güvenlik vb. gibi alanlardaki zorluklar için  politika önerileri üretmek için birlikte çalıştılar. Sempozyumun önceki yıllarında olduğu gibi, bu politika önerileri, daha geniş bir kitleyle paylaşılacak ve iki ülkeden uzmanların katkıda bulunacağu yayınlara. Bir önceki yılın çalışmalarından oluşan “Diyalog Bildirileri Serisi” de sempozyumun bir parçası olarak sunuldu. Sempozyumdaki çalıştaylar ve sosyal buluşmalar sayesinde katılımcılar, Türkiye ve Yunanistan'daki meslektaşlarıyla sürdürülebilir bağlar kurma fırsatı buldular. Sempozyum, iki yıl boyunca Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sadece online olarak gerçekleştirilebilmişti. Uzun zaman sonra gerçekleşen bu ilk fiziksel toplantı, güvenlik gibi sert politika konularına odaklanılsa bile, yüz yüze görüşmelerin ve insani bağların önemini bize bir kere daha gösterdi. Türk-Yunan Genç Liderler Sempozyumu Ağı'nın yeni mezunlarına hoş geldiniz diyor ve ağın zenginleştirilmesine yönelik etkileşimlerini ve katkılarını dört gözle bekliyoruz.

GTYLS4
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom