Göçmenlİk
Mülteciler üzerine Avrupa Şehirler Ağı

Çalışma Turu ve Uzman Paneli
European Cities Network on Migration Study Tour
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

European Cities Network on Migration (Mülteciler üzerine Avrupa Şehirler Ağı) projesi kapsamında, 13-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Köln ve Brüksel’de European Liberal Forum tarafından ve Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle bir çalışma turu ve uzman paneli gerçekleştirdi.

Delegasyonda; Türkiye, Almanya, İspanya ve Yunanistan’da, alan uzmanları, sivil toplum çalışanları ve akademisyenler yer aldı. Çalışma turu, Köln’de Almanya’nın işçi entegrasyon sistemine hakkında bir seminer ile başladı. Seminerin ardından uzmanlar ve katılımcılar arasında iyi örnek paylaşımı ve derinlemesine tartışmalar gerçekleştirildi. Almanya’nın işçi entegrasyon sisteminde yer alan önemli aktörler ziyaret edildi, bu organizasyonlar arasında kamu kuruluşlarından sivil toplum örgütlerine kadar çeşitli kurumlar yer aldı. Katılımcılar, bu ziyaretler ile; Alman işçi piyasasındaki göçmenler için geliştirilen; mesleki yeterlilik sistemini, entegrasyon kurslarını, devlet desteklerini tanıma fırsatını buldular. Bunun yanında dil bariyeri ve entegrasyon üzerine yerel çalışmalar da tartışmalara konu edildi.

Çalışma turunun ikinci kısmında ise göçmenlerin Avrupa işgücü piyasasına entegrasyonunun Avrupa Birliği perspektifinden değerlendirilmesi konu alındı. Tur, Brüksel’de, Avrupa Parlamentosunda, Renew Europe grubundan Avrupa Parlamentosu Üyesi Andreas Glück’e ziyaret ile başladı. Bay Glück, katılımcılar ile Avrupa Birliğinin Avrupa iş piyasasının ihtiyaçlarına göre nasıl göçmen işçileri sisteme entegre etme yönünde çalıştığından bahsetti. Ardından Göç Politika Grubu ile bir workshop gerçekleştirildi. Bu çalışmada çeşitli Avrupa ülkelerinin göçmen işçilerin entegrasyonu hakkındaki performansları değerlendirildi.

Devamında, European Liberal Forum’un Brüksel ofisinde bir uzman paneli gerçekleştirildi. Panelde, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu ve sivil toplum çalışanları yer aldı. Panelde Avrupa Parlamentosu üyeleri Abi Al Sahlani (MEP – Renew Europe) ve Jan Christoph Oetjen (MEP – Renew Europe), Avrupa’nın sosyal güvenlik sistemini ayakta tutabilmesi ve gereken vergi gelirini sağlayabilmesi için göçmen nüfusa ihtiyaç olduğundan, liberallerin; şirketlerin ihtiyaç duyduğu işgücünü sağlamak için çalışmaları gerektiğini ve göç trendinin Avrupa’dan; Kuzey Amerika’ya doğru kaymakta olduğunu vurguladılar.

Panelin ardından, delegasyon ve dinleyiciler TOBB Brüksel Ofisinde gerçekleştirilen kokteyl ve Coşkun Aral’ın “Life Flourishes Again” isimli belgeselinin gösterimine katıldılar.