ENC Türkiye'de
Beyond Erasmus

AB ve Türkiye'de gençler için Eğitim, Değişim ve İstihdam fırsatları Faz III
Beyond Erasmus
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Tüm güzel şeylerin bir sonu olmalı derler ve bu kural “Beyond Erasmus” projemiz için de geçerli… En azından şimdilik! European Neighbourhood Council (ENC) ekibi ve Friedrich Naumann Vakfı (FNF) ekibiyle beraber 30 Mart-4 Nisan tarihleri ​​arasında Türkiye'yi gezerek Adana, Eskişehir ve Samsun'da üç konferans düzenledi. Bu konferanslar, 2021 Yılının Kasım ayında başlayan “Beyond Erasmus: AB ve Türkiye'de Gençler için Eğitim, Değişim ve İstihdam fırsatları” karma eğitim programının üçüncü ve son aşamasının bir parçasıydı.

Brüksel'deki başarılı sosyal ağ oluşturma gezisinin ardından, Beyond Erasmus bursiyerleri Cem, Sinan, Çağla, Ecenur, Mathilde, Katharina ve Selen, Türkiye genelindeki kamuya açık, akademik kurumlarda, konferanslar kapsamında  görüş ve deneyimlerini paylaşmaya davet edildiler. Çukurova Üniversitesi (Adana), Eskişehir Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri (Eskişehir) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) öğrencileri ile Erasmus değişim programı deneyimlerini paylaştılar. Bu tür programların, ağ oluşturma fırsatları da dahil olmak üzere faydalarını ve Beyond Erasmus projesine katılımlarının arkasındaki gerekçeleri anlattılar.

İlk Durak: Adana

Beyond Erasmus Adana
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Konferansların ana odağı, Türkiye-AB ilişkileriydi ve her konferansta bu konu farklı bir açıdan ele alındı. Çukurova Üniversitesi'nde enerji ve sürdürülebilirlik uzmanı Ali Yaras'ın açılış konuşması iklim değişikliği ve çevre politikaları üzerineydi. Sayın Yaras, başka konuların yanı sıra, önemli çevre anlaşmaları, Paris Anlaşmasının Türkiye tarafından onaylanmasının önemi ve bunun Türk üreticiler ve dolayısıyla tüketiciler için ne anlama geldiği hakkında konuştu. Ukrayna'da devam eden savaşı göz önünde bulundurarak, yenilenebilir kaynaklara daha fazla yatırım yapmanın ve ülkenin fosil yakıtlara olan enerji bağımlılığını azaltmanın önemini vurguladı.

Sonraki Durak: Eskişehir

Beyond Erasmus Eskisehir
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Eskişehir'de ise dijital gazetecilik, doğrulama ve dijital pazarlama gibi konular ön plandaydı. Observe Turkey'nin kurucusu ve Independent'ın Türkiye ayağında çalışan video muhabiri Burak Ütücü, öğrenci düzeyinde gazeteciliğin öneminden ve Observe Turkey'nin geçmişinden bahsetti.  Bunun yanı sıra dijital gazetecilik hakkında faydalı ipuçları paylaştı. Teyit.org'da teyitçi olarak çalışan Ezgi Toprak, teyit etmenin neden gerekli olduğunu, günlük haberlerden pratik örneklerle gösterdi. Bununla beraber, eğitim, medyaya güvensizlik ve “fake news” (yalan haber) arasındaki ilişkiyi anlattı. Son olarak dijital pazarlama uzmanı ve Brandok Performans Pazarlama Ajansı'nın kurucu ortağı Ahmet Balat, tıklama tuzağının (clickbait), ne olduğu, nasıl çalıştığı, tıklama tuzağı ile sosyal medya arasındaki bağlantı ve sosyal medyadaki takipleme modelleri hakkında konuştu ve bundan nasıl kaçınılacağına dair ipuçları paylaştı.

Beyond Erasmus Eskisehir 2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Son Durak: Samsun

3. ve son konferans, Karadeniz kıyısında, ENC ve FNF ekiplerinin ilk kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden akademisyenler ve öğrencilerle etkileşim kurma şansı bulduğu Samsun’da gerçekleşti. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri, Yıldız Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çiğdem Nas, 200'e yakın öğrenciden oluşan bir dinleyici kitlesi önünde AB-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında konuşma fırsatı buldu.

Beyond Erasmus Samsun
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Dr. Nas konuşmasında, Gümrük Birliği (GB) etkilerinin 1995'ten bu yana Türkiye ekonomisi için ne kadar dönüştürücü olduğunun arka planını anlattı. Gümrük Birliği'nin yenilenmesinin neden gerekli olduğu, müzakerelerin neden engellendiği ve bu engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğinden bahsetti. Son olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve bunun AB-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkisini kısaca ele aldı.

Beyond Erasmus Samsun 2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Türkiye'deki yerel akademik kurumların devamlı desteğiyle beraber, öğrencilerin, uzmanların ve arkadaşlarımızın yüksek oranda resmi ve gayri resmi katılımı, değişim programlarının önemini ve akademik, politik, ekonomik ve toplumsal düzeyde bağlantı kurma, birlikte çalışma, bilgi ve fikir paylaşımı ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Beyond Erasmus Samsun 3
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

2021-2022 Beyond Erasmus programı sona erdi, ancak ENC, uzun süreli ortaklarıyla işbirliği içinde, gençlerle etkileşim kurmak, akademi, ve insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek için yenilikçi programlarla geri dönecek. Takipte kalın…