Περιφεριακή Συνεργασία
Ενίσχυση δεσμών μεταξύ αποξενωμένων γειτόνων: Ελλάδα, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία

Ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση των διακρίσεων και ζητήματα φύλου
See in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation Greece and Cyprus

Για τον δεύτερο γύρο του project «Ενίσχυση δεσμών μεταξύ αποξενωμένων γειτόνων: Ελλάδα, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία», το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Friedrich Naumann, η οργάνωση SEE in Action, συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Κοινωνία των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και των ζητημάτων φύλου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η δεύτερη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2022.

Κύριος στόχος του project είναι να φέρει κοντά τους νέους από τις τρείς γειτονικές χώρες, ώστε να μοιραστούν θέματα που απασχολούν τους νέους, καθώς και καλές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα από άλλους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε μια σειρά επαγγελματικών, αλλά φιλικών προς τους νέους, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες τους επιτρέπουν να βρουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των τριών χωρών, αλλά το πιο σημαντικό, κοινό έδαφος στο οποίο οι τρεις χώρες και οι οργανισμοί μπορούν να συνεργαστούν. Άλλωστε, η ενδυνάμωση των νέων και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋποθέσεις για την επίλυση βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους νέους σε τριμερές επίπεδο.

Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκαν η Ελένη Σιαπικούδη, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Friedrich Naumann για την Ελευθερία και η Άννα Μπαμπίλη, Γενική Συντονίστρια της SEE in Action. Η Ελένη Σιαπικούδη παρουσίασε την ιστορία, τους θεματικούς άξονες και τις αξίες του Ιδρύματος, ενώ η Άννα Μπαμπίλη έκανε μια επισκόπηση του έργου της SEE in Action, των αξιών και των τελευταίων δραστηριοτήτων του οργανισμού. Παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων ημερών και στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους κάθε οργανισμού να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και το έργο των αντίστοιχων φορέων. Οι οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν η Diotima-Κέντρο για τα Δικαιώματα και την Ισότητα των Φύλων από την Ελλάδα, το Institute for Human Rights και η Elizabeta Buova (Υπεύθυνη του εκπαιδευτικού κέντρου SEA & εκπρόσωπος του οργανισμού Radar) από τη Βόρεια Μακεδονία και το European Women's Lobby-Bulgarian Platform και το Demetra Association από τη Βουλγαρία. Η προσδοκία των διοργανωτών ήταν όλοι οι συμμετέχοντες να καταλήξουν σε συστάσεις κοινής πολιτικής που θα διαδίδονταν σε όλους τους αντίστοιχους θεσμούς και ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Παράλληλα, στόχος του έργου είναι να δώσει στους νέους μια φωνή και μια πλατφόρμα προκειμένου να καταλήξουν σε πρακτικές και συστάσεις με βάση τις γνώσεις τους σε θέματα που τους απασχολούν, συμμετέχοντας σε μια γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Τόσο η SEE in Action όσο και το FNF πιστεύουν ότι η νεολαία θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ειδικά σε θέματα που απασχολούν τους νέους.

See in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation Greece and Cyprus

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, το Σάββατο 25 Ιουνίου, ο Νίκος Μπακιρτζής, ιδρυτικό μέλος της SEE in Action, έκανε μια παρουσίαση σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2020-2024). Εστίασε επίσης στη διασύνδεση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Η παρουσίασή του αποτέλεσε το εφαλκτήριο για μια  επικοδομητική συζήτηση. Στην συνέχεια, η Δήμητρα Λάτσιου (Δικηγόρος στο Κέντρο Διοτίμα), εστίασε σε «δύσκολα ζητήματα» σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά την πρωινή συνεδρία, η ομάδα επικεντρώθηκε στο θέμα «Προστασία και ενδυνάμωση των ατόμων». Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κα Άννα Μπαμπίλη. Αρχικά, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν καλές πρακτικές και επιτυχημένες περιπτώσεις της δουλειάς τους. Μετά από αυτό, η ομάδα κλήθηκε να απαντήσει στο δύσκολο ερώτημα «Πώς μπορούν οι ΟΚΠ να βοηθήσουν τους άλλους, αν δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα δικά τους προβλήματα;». Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία συμφώνησαν ότι και στις δύο χώρες υπάρχει έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών και αυτό εμποδίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τις μορφές και για οποιοδήποτε λόγο και την προστασία των περιθωριοποιημένων ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες και από τις τρεις χώρες υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέρω προώθησης των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ιδίως της ένταξης, καθώς και στις τρεις χώρες υπάρχουν μεγάλα ζητήματα λόγω της ανεπαρκούς πολιτικής συμμετοχής και της αποξένωσης μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας. Επιπλέον, οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και η αφάνεια των περιθωριοποιημένων μελών των κοινοτήτων μας δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες για τα άτομα που αναζητούν βοήθεια.

Κατά την απογευματινή συνεδρία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη θεματική «Χτίζοντας ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατικές κοινωνίες». Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προσπαθούν να καλύψουν τα κενά που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ενεργούς υποστήριξης από το κράτος των περιθωριοποιημένων ομάδων. Οι ΟΚΠ θεωρούν το κράτος υπεύθυνο και γι' αυτό η ενίσχυση του αστικού και πολιτικού χώρου και στις τρεις χώρες πρέπει να υποστηριχθεί σε κάθε επίπεδο. Όλοι οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν για να καταλήξουν σε συστάσεις πολιτικής υπό το πρίσμα της τριμερούς συνεργασίας. Ειδικότερα, το κράτος σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους μη κρατικούς φορείς, πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης, που προάγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες,το κράτος δικαίου και προστατεύει τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

See in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation Greece and Cyprus    

Την Κυριακή 26 Ιουνίου ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συζητήσεων. Οι συμμετέχοντες έκαναν μια ανασκόπηση και επαναδιατύπωση των ιδεών τους και των συστάσεων πολιτικής από τις προηγούμενες συνεδρίες και παρείχαν στους διοργανωτές τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η διάδοση και η προώθηση αυτών των συστάσεων πολιτικής. Η ενεργή συμμετοχή όλων οδήγησε στη διαμόρφωση μιας σειράς πολιτικών προτάσεων σε δύο επίπεδα. Πρώτον, οι οργανώσεις θα υποβάλλουν απο κοινού προτάσεις, που θα αφορούν τόσο  τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών όσο και τις κυβερνήσεις των τριών χωρών. Ενώ παράλληλα, συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για μειονότητες και άλλα περιθωριοποιημένα άτομα, ομάδες και κοινότητες.

Συνολικά, η τριήμερη εκδήλωση ήταν εξαιρετικά παραγωγική. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και κατέληξαν σε έναν εντυπωσιακό αριθμό ποιοτικών ιδεών, προτάσεων και συστάσεων που θα συμπεριληφθούν στο τελικό έγγραφο πολιτικής που θα διανεμηθεί στις κυβερνήσεις των τριων χωρών μετά την τρίτη και τελευταία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια  και θα επικεντρωθεί στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα.

Η επιτυχία της εκδήλωσης ήταν άλλη μια απόδειξη ότι είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίζονται τέτοιες πρωτοβουλίες νεολαίας στην περιοχή και να δίνεται ο λόγος σε νέους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μοιραστούν το όραμά τους για την περιοχή.

Η συνεργασία των νέων δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη συμφιλίωση των κοινωνιών και την υπέρβαση των διαφορών και των αντιπαραθέσεων που κράτησαν την περιοχή μας στο σκοτάδι για πάρα πολύ καιρό.

See in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation Greece and Cyprus