กิจกรรม SIM Democracy เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Change Agent ราชบุรี
CA Ratchaburi

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ร่วมกับประชาคมราชบุรี เริ่มต้นปีใหม่กับการจัดอบรมเกมเมืองจำลองประชาธิปไตยให้กับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนในชุมชนที่มีความตื่นตัวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ มีความหลากหลายทั้งอายุ และอาชีพ

ก่อนเริ่มเล่นเกมมีกิจกรรมอุ่นเครื่องให้กับผู้เข้าร่วม นั่นคือกิจกรรมนักเดินทาง เพื่อค้นหาเมืองหลักประชาธิปไตย ผู้นำ และประชาชนในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมต้องการ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเข้าสู่เกม เมืองประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลบ้านคา

“หากพวกเราร่วมมือกัน ไม่มีอะไรที่แก้ปัญหาไม่ได้”

ชุมชนแรกของปีนี้ที่เราได้นำเกมจำลองเมืองประชาธิปไตยไปใช้ เสียงจากชุมชน อย่างแรกเลยคือ เกมซับซ้อนในการเล่นครั้งแรก แต่เมื่อเล่นครบรอบแล้วก็เริ่มเข้าใจ และเล่นเกมได้สนุกขึ้น หลักการประชาธิปไตยที่สะท้อนจากเกมเป็นส่วนหลักการมีส่วนร่วม หลักการเลือกตั้ง การตรวจสอบการทำงานของผู้นำ เป็นต้น

สิ่งที่ทางทีมได้เรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เสียงสะท้อนในการนำเสนอภาพที่อยากเห็นมีความใกล้กับความจริง และนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้วางอยู่บนฐานของหลักการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ต่อมาเราไปจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกระดาน ได้พบประเด็นผลการเลือกตั้งไม่ตรงกับผลโพลก่อนเลือกตั้ง พี่ ๆ บอกมาว่า บางคนนโยบายดี แต่อาจนำไปใช้ไม่ได้ หรือไม่สามารถประสานผลประโยชน์กับผู้อื่นได้ ก็เป็นอีกปัจจัยในการเลือกผู้นำ ในตอนท้าย ช่วงประเมินผู้นำ ส่วนมากจะให้ดาวพลเมืองกับผู้นำ และส่วนมากจะพอใจการบริหารของผู้นำ แม้ว่าประเทศจะต้องพบกับวิกฤตก็ตาม

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

“เซอร์ไพรซ์มาก” คำอุทานจากเหล่าสมาชิกผู้นำเกม เพราะในช่วงกิจกรรมก่อนเข้าเกมพี่ๆ ลุง ป้า น้า อา ทิ้งเมืองเลือกตั้งไว้อย่างเหงาหงอย และวิ่งไปหาเมืองหลักนิติธรรมกันใหญ่ ต่อมาคือการเทเสียงไปหาผู้นำที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนตัดสินใจ และเทไปที่ประชาชนรู้สิทธิ ใช้สิทธิ

ในช่วงท้ายของการสะท้อนเกม ทุกคนได้พูดเรื่องความร่วมมือร่วมใจกันจากที่ได้จากเกม โดยไม่ได้กล่าวถึงการแข่งขัน หรือต้องการแพ้ชนะในเกมเลย ที่เป็นเช่นนั้นทุกคนเฉลยว่าเพราะเป็นสิ่งที่ทำอย่างอยู่แล้วในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเบิกไพร

ชาวเทศบาลตำบลเบิกไพรมีงาน และกิจกรรมมากพอ ๆ กับแห่งอื่น ๆ บังเอิญวันที่ไปชาวเบิกไพรส่วนมากติดภารกิจในการจัดเตรียมสถานที่งาน ชาวเบิกไพรเลยได้กางกระดานเล่นเกมก่อนเพื่อน ๆ ที่อื่น หลังจากกางกระดาน และอธิบายเกมในเบื้องต้นก็ได้เริ่มเล่นเกมกัน ในรอบการเล่นแรกผู้เล่นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ทั้งด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล และด้านการสวมบทบาทต่าง ๆ หลังจากผ่านรอบแรก ผู้เข้าร่วมส่วนมากเริ่มมีความเข้าใจ และสนุกสนานกับเกมมากขึ้น

CA Ratchaburi

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย

“ไม่มีสิ่งที่อยากเห็น เพราะ [สาธารณสุข] ดีอยู่แล้ว”

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมในส่วนสิ่งที่อยากเห็นในด้านสาธารณสุข เกมอาจยังมีความซับซ้อนในครั้งแรกของการอธิบาย แต่เมื่อได้ทดลองเล่นในรอบการเล่นแรก และรอบการเล่นต่อมาทำให้เข้าใจกลไกเกมมากขึ้น และทำให้พี่ ๆ เห็นภาพ และจับต้องหลักประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม หรือการตรวจสอบการทำงานของผู้นำ

CA Ratchaburi

ข้อมูล

1.      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จัดกิจกรรมวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ชาวตำบลบ้านคา จำนวน 23 คน

2.      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกระดาน จัดกิจกรรมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ชาวตำบลบ่อกระดาน จำนวน 22 คน

3.      หอประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จัดกิจกรรมวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ชาวเทศบาลเจ็ดเสมียน จำนวน 27 คน

4.      หอประชุมเทศบาลตำบลเบิกไพร จัดกิจกรรมวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ชาวตำบลเบิกไพร จำนวน 24 คน

5.      ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย จัดกิจกรรมวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยชาวตำบลท่าเคย จำนวน 18 คน