Ακαδημια Ηγεσιας
Women Act: Το μέλλον της ηγεσίας είναι γυναικείο

Women Act
© Women Act -Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus

Στις 23 Ιουνίου 2022, η Women Act διοργάνωσε, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Naumman για την Ελευθερία, την 1η Ακαδημία Ηγεσίας του 2022 στην Πάτρα. Η εκδήλωση ήταν ένα βιωματικό εργαστήριο μισής ημέρας και επικεντρώθηκε στην «Ηγεσία και το Personal Branding». Βασικός στόχος ήταν να προσφέρει στις συμμετέχουσες τις απαραίτητες δεξιότητες για την προβολή μιας πιο συγκεκριμένης και συνεκτικής εικόνας στη δημόσια σφαίρα.

Women Act
© Women Act - Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus

Πριν από το εργαστήριο, η βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία με θέμα την ισότητα των φύλων και την εξαιρετική σημασία που έχει η προβολή μιας συνεκτικής δημόσιας εικόνας στη δημόσια σφαίρα από όλες τις γυναίκες, είτε ασχολούνται με την πολιτική είτε δραστηριοποιούνται σε άλλα επαγγέλματα.

Επιπρόσθετα, την ακαδημία χαιρέτησε η Αμαλία Βούλγαρη, περιφερειακή σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας και εντεταλμένη σύμβουλος του Περιφερειάρχη για την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική ανισότητα, καθώς και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δυτικής Ελλάδας. Η ομιλία της επικεντρώθηκε στις προσπάθειες που γίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η Ελένη Σιαπικούδη, μιλώντας εκ μέρους του FNF, τόνισε το σημαντικό έργο που έχει αναλάβει το ίδρυμα για την προώθηση των δημοκρατικών αρχών στην Ευρώπη και έκανε μια επισκόπηση των έργων που υποστηρίζει το FNF σε σχέση, συγκεκριμένα, με την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Τέλος, η Μαίη Ζαννή Πρόεδρος και συνιδρύτρια της Women Act, παρουσίασε το έργο της οργάνωσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο έργο που έχει γίνει για την ενεργή υποστήριξη των γυναικών να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις και να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα, η κα Ζάννη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Women CANdidates, που χρηματοδοτείται από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα στην Ελλάδα που υποστηρίζει γυναίκες που θέλουν να διεκδικήσουν αξιώματα (www.womencandidates.gr) και την πρωτοβουλία W-action, την πρώτη πλατφόρμα που συνδέει γυναίκες επαγγελματίες με διοργανωτές συνεδρίων υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα, δίνοντας στις γυναίκες την ευκαιρία να είναι πιο παρούσες στη δημόσια σφαίρα. Αναφέρθηκε, επίσης, στο έργο που επιτελεί η Women Act σε όλη την Ελλάδα, μέσω των διαφόρων Hubs που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός σε διάφορα μέρη της χώρας - ένα από αυτά είναι η Πάτρα.

Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες, η Δρ. Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια της Women Act, Empowerment & Leadership Coach και Corporate Trainer, υλοποίησε το εργαστήριο με θέμα «Ηγεσία και Personal Branding». Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι το personal branding και γιατί είναι τόσο σημαντικό για την ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσω διαδραστικών τεχνικών διδασκαλίας, η Δρ. Γιαννιού διευκόλυνε μια συζήτηση γύρω από την αξία και τη χρησιμότητα της ύπαρξης μιας συνεκτικής δημόσιας εικόνας και κάλεσε τις συμμετέχουσες να αναλογιστούν γιατί είναι σημαντικό να οικοδομήσουν συνειδητά την προσωπική τους επωνυμία ως γυναίκες και ως επαγγελματίες σε διάφορους τομείς.

Επιπλέον, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το εργαλείο «Personal Branding Canvas», έναν πρακτικό οδηγό που υποστηρίζει τις γυναίκες να δημιουργήσουν την προσωπική τους επωνυμία και, κατά συνέπεια, τη δημόσια εικόνα τους. Μόλις οι συμμετέχουσες εξοικειώθηκαν με το εργαλείο, είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες και να δημιουργήσουν τον Personal Branding Canvas μιας περσόνας, εφαρμόζοντας το θεωρητικό μοντέλο σε ένα πραγματικό σενάριο και αποκτώντας καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη δημιουργία της προσωπική τους επωνυμίας ως ηγέτες στους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους τομείς.

Women Act
© Women Act - Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus

Η τελευταία συνεδρία του εργαστηρίου επικεντρώθηκε στο «Elevator Pitch». Οι συμμετέχουσες συζήτησαν γιατί είναι σημαντικό να έχουν ένα “Elevator Pitch” και πώς θα μπορούσε να τους βοηθήσει στο να γίνουν πιο διεκδικητικές ως ηγέτιδες και φορείς της αλλαγής. Η Δρ. Γιαννιού παρουσίασε τα δομικά στοιχεία ενός elevator pitch και όλες οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν το elevator pitch τους σε όλη την ομάδα, εξασκώντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και λαμβάνοντας πολύτιμη ανατροφοδότηση.

Η συνεδρία έκλεισε με μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τις γυναίκες επαγγελματίες και ηγέτιδες και τη σημασία του personal branding. 

Women Act
© Women Act -Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus