Περιφεριακή Συνεργασία
Ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ αποξενωμένων γειτόνων: Ελλάδα, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία

Εκπαίδευση & Απασχόληση
SEE in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών, η οργάνωση SEE in Action κατάφερε να συγκεντρώσει οργανώσεις νεολαίας από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Naumann. Οι οργανώσεις συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκαν εντατικά στο θέμα «Εκπαίδευση και Απασχόληση» από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2022. Αυτή η εκδήλωση είναι η πρώτη από τις τρεις που συνθέτουν ολόκληρο το έργο «Ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ αποξενωμένων γειτόνων στην περιοχή: Ελλάδα, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία». Οι επόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας και στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Στόχος του έργου είναι να φέρει κοντά τους νέους των τριών γειτονικών χωρών, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Σε έναν κύκλο επαγγελματικών, αλλά φιλικών προς τη νεολαία, στρογγυλών τραπεζιών, θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους νέους, ώστε οι συμμετέχοντες να βρουν ομοιότητες και διαφορές, καθώς και κοινό έδαφος για βελτίωση. Η ενδυνάμωση των νέων και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋποθέσεις για την επίλυση βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους νέους σε τριμερές επίπεδο.

Κατά την τελετή έναρξης η Ελένη Σιαπικούδη, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Friedrich Naumann και η Άννα Μπαμπίλη, Γενική Συντονίστρια της SEE in Action, καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, η Ελένη Σιαπικούδη παρουσίασε την ιστορία, τις πρόσφατες δραστηριότητές του και τις αξίες που πρεσβεύει το Ίδρυμα Friedrich Naumann. Παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων ημερών και στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους κάθε φορέα να παρουσιάσει την οργάνωση και το έργο της.  Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν οι Young Liberals και το EduAct από την Ελλάδα, η Youth Alliance Krusevo, η Innova Lab και η Liberalno Demokratska Mladina-LiDeM από τη Βόρεια Μακεδονία και το National youth forum Bulgaria και το МлаДа България από τη Βουλγαρία.

Οι διοργανωτές με την συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και στις επικείμενες, στοχεύουν στο να εξαχθούν συστάσεις κοινής πολιτικής και να διανεμηθούν σε όλα τα αντίστοιχα ιδρύματα και ενδιαφερόμενα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι μπορούν να έχουν φωνή, διαμορφώνοντας πρακτικές και συστάσεις με βάση την τεχνογνωσία και το δικό τους ενδιαφέρον, μετά από μια γόνιμη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Οι πρακτικές για τη νεολαία δεν πρέπει να αναλαμβάνονται μόνο με σεβασμό στη νεολαία, αλλά και από την ίδια τη νεολαία.

SEE in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στατιστικά και ερευνητικά αποτελέσματα για την κατάσταση της εκπαίδευσης και στις τρεις χώρες από τον Νίκο Μπακιρτζή, ιδρυτικό μέλος της SEE in Action. Παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της SEE in Action σχετικά με την κατάσταση της ανεργίας των νέων και το φαινόμενο του brain drain, το οποίο ολοένα και αυξάνεται. Συμφωνήθηκε γενικά ότι αυτά τα ζητήματα υπάρχουν και στις τρεις χώρες, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Αυτά τα θέματα παρείχαν μια ισχυρή βάση για παραγωγικές και σε βάθος συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Έχει παρατηρηθεί ότι, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, η τάση προς μετανάστευση, κυρίως νέων κάθε χρόνο οφείλεται στην ανεργία και στις κακές συνθήκες εργασίας, ενώ η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένη. Αντίστοιχα, η εκπαίδευση και στις τρεις χώρες παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα, ιδίως λόγω της κακής κατανομής των πόρων και της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού. Επιπλέον, τόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και τα ιδρύματα απασχόλησης είναι πλήρως γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που περιορίζουν τους νέους.

Έχοντας καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες εργασίας και συζήτησαν τα αποτελέσματα των ερευνών. Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των αδυναμιών.

Την Κυριακή 8 Μαΐου, η Άννα Μπαμπίλη συντόνισε την τελική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη διαμόρφωση συνολικής καταγραφής των προτάσεων των ομάδων εργασίας. Σε μια φιλική ατμόσφαιρα, οι συμμετέχοντες αναθεώρησαν και αναμόρφωσαν τις ιδέες τους, καθώς και παρείχαν στους διοργανωτές τις απόψεις τους για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η διάδοση και η προώθηση στους αρμόδιους φορείς.

SEE in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation

Συνολικά και οι τρεις μέρες ήταν παραγωγικές, ενώ τονίστηκαν σημαντικά θέματα για τους νέους. Όλες οι ιδέες, απόψεις και προτάσεις θα συμπεριληφθούν σε ένα έγγραφο τελικής έκθεσης με συστάσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που θα συγκεντρωθεί στις επόμενες δύο εκδηλώσεις του έργου, που θα επικεντρωθούν σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη αντίστοιχα. Αυτό που έκανε αυτή την εκδήλωση μια εξαιρετική εμπειρία, ωστόσο, ήταν το περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, η διαφορετικότητα των συμμετεχόντων και η σημασία των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να υποστηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες νέων στην περιοχή και να δώσουμε το λόγο στους νέους, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις και τα οράματά τους, σε ζωτικά θέματα που τους ενδιαφέρουν.

SEE in Action
© SEE in Action-Friedrich Naumann Foundation