TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG: Quản lý dự án - Chương trình Biến đổi khí hậu

Recruitment of Climate Change Project Manager - FNF Vietnam
© FNF Vietnam

Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) là một tổ chức phi chính phủ của Đức, thành lập năm 1958 và có liên hệ gần gũi với khuynh hướng chính trị của Đảng Tự do - Dân chủ Đức (FDP). Các hoạt động của FNF dựa trên giá trị căn bản về tự do. Tại Việt Nam, văn phòng đại diện của FNF được thành lập từ năm 2012. Dựa trên các dự án hợp tác, FNF Việt Nam tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo và thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức về nhiều chủ đề thời sự như giáo dục đào tạo, xã hội mở và số hóa, tương lai nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, chương trình Biến đổi khí hậu / Climate Change đã được đưa thêm vào trọng tâm của FNF Việt Nam trong 3 năm tới. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm 01 vị trí Quản lý dự án cho chương trình này và bắt tay vào triển khai các ý tưởng sáng tạo cho năm tới.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2021

Địa điểm làm việc: No 16, Lane 11, To Ngoc Van Street, Tay Ho District, Hanoi

Thời gian làm việc: 40 giờ/tuần (từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9am – 6pm)

Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2021

Quản lý trực tiếp: Giám đốc Quốc gia, FNF Vietnam

Mô tả công việc: Vui lòng tải và đọc trong file đính kèm.

  • Vui lòng tải bản MÔ TẢ CÔNG VIỆC tại đây: