Thực tập
Cơ hội thực tập tại Viện FNF Việt Nam vì Tự do

Internship Image

Về việc thực tập

Friedrich Naumann Foundation vì Tự do (FNF) là một tổ chức phi chính phủ của Đức, thành lập năm 1958 và có liên hệ gần gũi với khuynh hướng chính trị của Đảng Tự do - Dân chủ Đức (FDP). Các hoạt động của FNF dựa trên giá trị căn bản về tự do. Tại Việt Nam, văn phòng đại diện của FNF được thành lập từ năm 2012. Dựa trên các dự án hợp tác, FNF Việt Nam tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo và thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức về nhiều chủ đề thời sự như giáo dục đào tạo, xã hội mở và số hóa, tương lai nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Chúng tôi muốn tìm một thực tập sinh Việt Nam thực tập trong 3 tháng (có thể kéo dài đến 6 tháng), bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Trong những năm hoạt động, chúng tôi đã may mắn có những thực tập sinh có năng lực cao giúp đỡ và hỗ trợ tổ chức trong mọi phần công việc của chúng tôi.

Mô tả công việc:

  • Vị trí: Thực tập sinh
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng thực tập bán thời gian 3 tháng (có thể gia hạn đến 6 tháng)
  • Địa điểm làm việc: Văn phòng FNF Hà Nội
  • Bắt đầu từ: tháng 4 năm 2021

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc Mô tả công việc sau

  • Mô tả công việc thực tập tại FNF Việt Nam

HTML Hyperlinks

[Chuyển tới Website tiếng Việt]