ეკონომიკა
ეკონომიკური მითები

ეკონომიკური მითები  PDF გამოსაქვეყნებელი
© FNF South Caucasus

წიგნში განხილულია საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებული და ფეხმოკიდებული ეკონომიკური მითები. დამკვიდრებული დამოკიდებულების შესაცვლელად მთავარი იარაღი ფაქტების, ცხოვრებისეული მაგალითების მოყვანა და ლოგიკური მსჯელობაა რეალობის დადგენის მიზნით, რასაც მრავლად შეხვდებით წინამდებარე პუბლიკაციაში. სწორედ ეს გახლავთ წიგნის ავტორების მიზანიც - მარტივი და გასაგები ენით აუხნას მკითხველს ის რთული ეკონომიკური პროცესები, რაც თითოეული მითის უკან დგას და დააფიქროს გამოსავალის პოვნის ოპტიმალურ გზებზე.