თავისუფლება სამხრეთ კავკასიაში
დამოუკიდებლობის 100 წელი

თავისუფლების ფასი
100 years from independence poster
© FNF South Caucasus

ფილმი "დამოუკიდებლობის 100 წელი - თავისუფლების ფასი", ეძღვნება საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. დოკუმენტური ფილმი ცდილობს გააანალიზოს 1918 წელს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მომხდარი მოვლენები და როგორ მიიღეს ქვეყნებმა სომხეთმა, აზერბაიჯანმა და საქართველომ დამოუკიდებლობა. გარდა ამისა, იგი იძლევა ხედვას იმაზე, თუ რამდენად გაიზარდა სამოქალაქო საზოგადოება ამ ქვეყნებში და როგორ წარმოუდგენია ახალგაზრდობას საკუთარი ქვეყნების შემდგომი განვითარება.

At this point you will find an external content that complements the content. You can display it with one click.

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom South Caucasus