SRBIJA
Power Images - Images of Power

Slike jedne izložbe
Power Images - Images of Power
© FNF

U otežanim uslovima sve autoritarnijeg političkog razvoja, ovaj izložbeni katalog slike uspostavljene državne vlasti i „slike moći“ suprotstavlja još uvek vitalnom građanskom društvu u Srbiji koje mnogobrojnim protestima uvek iznova privlači pažnju na sebe i koje nije izgubilo volju za demokratskom participacijom.


Višestruko nagrađivani fotograf Sanja Knežević na impresivan i ponekad opresivan način uspeva da prikaže polarizaciju između države i društva, vršenje državne vlasti i njegove raznolike oblike sprovođenja. U tom svetlu, teško da se može govoriti o duboko ukorenje-
noj demokratsko-političkoj kutluri u gore opisanom smislu.


S druge strane, slike kreativnog protesta kao i snažne slike pojedinaca u krupnom planu na poseban način dokumentuju ne samo građansku hrabrost i građanski duh, već i nadu i optimizam.