Foto 
  Thomas 
 
  Brey

Dr. Thomas Brey

Short vita

Dr Tomas Braj (Dr. Thomas Brey M.A.) (1953.) studirao je istočnoevropsku istoriju i komunikacije u Bohumu, Majncu i Minsteru. 1979. doktorat na Univerzitetu Bohum sa radom o jugoslovenskom samoupravnom socijalizmu I njegovoj recepciji u Nemačkoj, koji je ocenjen sa „summa cum laude“. Od 1980. urednik nemačke novinske agencije dpa u Esenu i Hamburgu. Od 1983. dopisnik dpa za balkanske zemlje sa sedištem u Beogradu. 1993. prvo dopisnik u dpa-kancelariji u Beču, a potom i direktor iste sa pregledom zbivanja na Balkanu. 2004. direktor kancelarije dpa u Beogradu (bivša Jugoslavija, Albanija). Od 2012. rukovodilac regionalne kancelarije za sve kancelarije dpa u Jugoistočnoj Evropi. Krajem 2018. penzionisanje.

Od 2012. predavačka delatnost na nemačkim univerzitetima poput Dizburga i Regensburga u predmetu političke nauke. 2019. predavač na visokoj strukovnoj školi Vilhelmshafen u oblasti žurnalizma. Redovna predavanja o problemima Jugoistočne

Evrope na univerzitetima u Minhenu, Tibingenu i Bonu. Na desetine publikacija u naučnim časopisima na balkanske teme. Brojne recenzije aktuelnih knjiga o problemima u Jugoistočnoj Evropi.