Vietnam
Đối tác

Tỏa sáng cùng các đối tác Việt Nam

FNF Việt Nam hiện có mạng lưới chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Các đối tác thân thiết của chúng tôi có sự am hiểu sâu sắc về đất nước và nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng cùng với các đối tác để tham gia vào các vấn đề thời sự, đưa ra quan điểm, bình luận và tham vấn, hỗ trợ các nghiên cứu, báo cáo, phát biểu tại hội nghị, hội thảo...  

MOFA

Một trong những đối tác lớn nhất của chúng tôi là Bộ Ngoại Giao Việt Nam (MOFA). Trong năm 2020, chúng tôi đã tổ chức một số hội nghị liên quan đến hội nhập quốc tế và triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa VIệt Nam và EU (EVFTA). MOFA và FNF đã tham gia tổ chức các chuyến thăm thực địa tại Đức và EU dành cho giới chức Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chúng tôi tự hào được tin tưởng và hợp tác với Bộ Ngoại Giao Việt Nam và đại diện cho lợi ích của Đức.

VEPR

Về học thuật và nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) là một trong những đối tác lâu dài của chúng tôi. Hàng năm, chúng tôi tổ chức hội thảo công bố Báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam, một báo cáo chất lượng cao đối với các chuyên gia kinh tế và các nhà hoạch định chính sách, và tài trợ cho việc phát hành ấn phẩm này. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, là một viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam.

UEB

FNF cũng hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc tài trợ các cuộc thi khởi nghiệp tại trường học, phối hợp với Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU- UEB). Cùng với UEB, FNF hiện là nhà Bảo trợ cho cuộc thi khởi nghiệp Business Challenges trong những năm gần đây và tham gia vào việc phát hành ấn phẩm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1995 - 2020).

CIEM

Cùng với các đối tác như Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM)Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện FNF thực hiện nhiều dự án nghiên cứu các vấn đề mang tính thời sự cao, tổ chức hội thảo và tham gia vào quá trình đánh giá chính sách. Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản các vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam trong mối liên hệ với quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Viện nghiên cứu quản lý trung ương (CIEM) có chức năng nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn xây dựng các dự thảo đề án về quản lý kinh tế có nội dung tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực để trình Hội đồng Chính phủ.

VCCI

Cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chúng tôi đã thực hiện dự án thúc đẩy việc áp dụng Hiệp định các Thương mại Tự do Thế hệ mới (FTAs) vào thực tiễn. Ví dụ như xây dựng cẩm nang hướng dẫn hữu ích liên quan đến việc tận dụng EVFTA và EVIPA cho doanh nghiệp. Cẩm nang này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện EVFTA-EVIP và đóng góp vào sự thành công trong việc khai thác các hiệp định thương mại tự do cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, FNF cũng tổ chức hội nghị, hội thảo về tăng cường môi trường kinh doanh cho ngành tư nhân với Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư (IPC) và Viện nghiên cứu Phát triển KT-XH của các địa phương như Bắc GiangBắc Ninh. Chúng tôi đánh giá và thúc đẩy các địa phương nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Huyện và Sở Ngành (DDCI) và tổ chức các hội nghị và các hoạt động nâng cao năng lực cho các cán bộ và lãnh đạo về vấn đề này. Sự tham gia của chúng tôi kèm theo cam kết thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Các chuyến thăm thực địa là một phần quan trọng trong các hoạt động của FNF, chúng tôi luôn đòi hỏi các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách cần có các trải nghiệm thực tế đối với từng vấn đề cụ thể.

Ngoài ra, FNF cũng đang xúc tiến một số dự án cùng với các đối tác khác như Bộ Công thương, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (FTU), Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD), trường Đại học Việt Đức (VGU) cùng nhiều đối tác khác.