ทีมงาน
ทีมงาน

FREDERIC SPOHR frederic.spohr@freiheit.org Head of Thailand and Myanmar-หัวหน้าโครงการประเทศไทยและเมียนมาร์

Frederic spohr

DR.PIMRAPAAT DUSADEEISARIYAKUL pimrapaat.dusadeeisariyakul@freiheit.org Project Manager-ผู้จัดการโครงการประเทศไทย

Pimrapaat Dusadeeisariyakul

NATTIPA CHUENPIROM nattipa.chuenpirom@freiheit.org Project Assistant-ผู้ช่วยโครงการประเทศไทย

Nattipa Chuenpirom

PONDZWAN PLITAPOND pondzwan.plitapond@freiheit.org Project Assistant-ผู้ช่วยโครงการประเทศไทย

Pondzwan Plitapond

SIRINDHARA TEERAMACHWANICH sirindhara.teeramachwanich@freiheit.org Project Assistant-ผู้ช่วยโครงการประเทศไทย

Sirindhara Teeramachwanich

MR SURASAK JAMSUK   surasak.jamsuk@freiheit.org Finance Officer - เจ้าหน้าที่การเงิน

Khun Pop