ทีมงาน
ทีมงาน

FNF ประเทศไทยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคม การพัฒนาเครือข่าย จัดเวทีสาธารณะ สนับสนุนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น กว่า 40 ปี ที่ผ่านมา เราจึงได้สร้างโอกาสให้ผู้คน เพราะเราเชื่อว่านี่คือรากสำคัญของประชาธิปไตย