ירושלים

קרן פרידריך נאומן לחירות פועלת בישראל מאז 1983 והקימה את הדסק הפלסטיני שלה בשנת 1994. עם צוות ישראלי-פלסטיני במשרד משותף בירושלים, הקרן שואפת להיות פלטפורמה של חדשנות לקידום החופש בחברה, ולחיזוק הקשר עם האיחוד האירופי ולתרום לקידום הדיאלוג הישראלי-פלסטיני לקראת שלום. יחד עם הפרטנרים שלנו אנו רוצים לחזק ערכי ליבה ליברליים כמו שלטון החוק והדמוקרטיה, זכויות אדם ואזרח, עקרונות כלכלת שוק ויזמות לצד תרבות דמוקרטית של סובלנות ופלורליזם.

News

Social Media

Focus

Our Experts